Historiikki

LIONS  CLUB  ALAHÄR­MÄ

– 60 VUOTTA –

HISTORIIKKI

1961-2021

 

Sisältö

Johdanto

1960-LUKU

1970-LUKU

1980-LUKU

1990-LUKU

2000-LUKU

2010 LUKU

   • Lahjoituksia ja hankintoja
   • Aktiviteetteja nuorison, ja muidenkin, hyväksi
   • Projektiluonteista toimintaa: nuorisovaihto, Lions Quest, liikuntahalli, skeittiparkki
   • Paikallinen varainkeruu
   • Valtakunnallinen varainkeruu: Punainen Sulka sekä Arne Ritari -säätiö ja lionsritarit
   • Kansainvälinen varainkeruu: LCIF ja Melvin Jones -jäsenyys
   • PUOLISO- ELI LADYTOIMINTA

 

 

 

LIITTEET

Liite 1 : Klubimme keskeiset toimihenkilöt kautta aikain

Liite 2: LC Alahärmän jäsenet 2010 -21

Liite 3: Klubin ulkopuoliset palvelutehtävät

Liite 4: In Memoriam

 

 


– LC ALAHÄRMÄ –

JOHDANTO

Härmä tunnetaan yli Suomen. Härmän veri, Härmän puukko, Härmän häjyt eli Isoo-Antti, Rannanjärvi, Anssin Jukka ja hurjat laulut, ovat kaikki samaa Härmää. Härmä on paljon muutakin. Se on muun muassa Vaasan Jaakoon ja Nikke Pärmin syntymäpitäjä. Härmäläiset ovat tunnettuja yritteliäisyydestään ja ahkeruudestaan.

Samuli Paulaharju kuvasi härmäläistä maisemaa Kotoluhdalta Lapuan suuntaan:

”–Korkeana kaartuu taivaan kumu, ja laajana aukeaa suuri Lakeus sen alla. Kaukana ovat maan ääret ja kaukana taivaan ranta. Metsä lakeuden laitamilla painuu kovin matalaksi, ja kauimmaiset Löyhingin takaiset nevamänniköt vaipuvat mantereen tasalle. Maan sini ja taivas siellä yhtyvät, vain tumma viiru välkkyy niiden vaiheilla–”. (Härmän Aukeilta, 1932 WSOY).

Edellä mainittuun Samuli Paulaharjun kuvailemaan maisemaan perustettiin 11.10.1961 Härmän Lions Klubi. Se on perustamisjärjestyksessä Suomen 180. klubi. Piirejä oli maassamme silloin vain neljä, ja jäseniä klubeissa yhteensä 5.238. Charter Night – juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran 17.2.1962 LC Kauhavan toimiessa kummina.

LC Härmä toimi sekä Alahärmän että Ylihärmän alueella vuoteen 1977, jolloin ylihärmäläiset lionit perustivat oman klubin. Siitä lähtien molemmilla on ollut silloisten kuntiensa mukaiset nimet: LC Alahärmä ja LC Ylihärmä. Nykyäänhän kummankin klubin kotipaikka on Kauhavan kaupunki.

LC Alahärmästä on tehty historiikki sen toiminnan jokaisella vuosikymmenellä. Tässä historiikissa painopiste on klubin toiminnassa vuosien 2011 ja 2021 välinen aika. Aikaisempi historia ohitetaan vain keskeisimmät tapahtumat huomioon ottaen

Alahärmäläiset ovat pitäneet kuukausikokouksensa kuukauden toisena torstaina kello 19.00 alkaen. Kokouspaikana oli vuoteen 2021 saakka käytössä Härmän Kuntokeidas (Kiinteistö Oy Alahärmän Säästökulma, Kauhavan Alahärmä). Sen jälkeen kokoustila on vaihdellut, eniten käytössä on ollut Alahärmän häjyylyperinteen keskus.

 


– LC HÄRMÄT –

1960-LUKU

Oli kulunut 44 vuotta ja 2 kuukaut­ta Lions-järjes­tön perustamisesta Chicagos­sa, kun härmäläiset saivat oman klubin. Varsinainen perusta­miskokous pidettiin lokakuun 11. päivänä 1961 Ylihärmässä. Klubin nimeksi tuli LC Härmät.

Klubi oli siis kahden kunnan yhtei­nen, mutta isiltä peritty kiistely Härmien paremmuu­desta oli pannassa, samoin lions-periaatteiden mu­kai­sesti kiistely uskonnosta ja politii­kasta.

Klubin perustamista juhlittiin helmikuun 17.päivänä 1962 hotelli Centralissa, Vaasassa. Tilaisuutta kunni­oitti läsnäolol­laan piirikuver­nööri Viljo Terva­hauta.

Ensimmäinen aktiviteetti merkittiin aikakirjoi­hin joulukuussa 1961; molem­missa Härmissä järjestettiin samanaikai­sesti TV-, radio- ja kodinkonenäyttely. Näyttelyn tuotolla ostet­tiin ensimmäi­nen klubin hankkima televisio Härmien yhteiseen vanhainkotiin. Tästä alkoi perinne, joka jatkuu: ”päivätyönsä tehnei­den kuntalaisten” huomioinnilla on pysyvä sija härmäläisten leijonien sydämissä.

Alusta alkaen ovat ohjelmassa olleet vuosittai­set kirkkotilaisuudet, ohjelmalliset yleisöjuh­lat, veikkauk­set, luontoprojektit, liikennepäivät ja erilaiset kökät eli talkoot. Esitelmillä elävöitet­tiin kokouksia jo varhain. Nuorten osallistumista kansainvälisille nuorisoleireille tuettiin jo 60-luvulla. Myöskin muu avustustoiminta vakiintui.

Jo nuoruusvuosinaan klubi oli aktiivinen ja ulos­päin suuntautunut ja vaikutteita ulkomaailmasta ammenta­va. Tältä sektorilta tulee 60-luvulta mainita aloite kahden uuden klubin perustamisesta; LC Lapua vuonna 1962 ja LC Evijärvi-Kortesjärvi vuonna 1963. Vuonna 1963 klubi sai symbolikseen myöskin oman viirin. Kanssakäymistä muiden klubien kanssa on harjoitettu kautta aikain.

 


– LC HÄRMÄT / LC ALA­HÄRMÄ –

1970-LUKU

Tehtiinpä kirjakin, vuonna 1974 kaskukirja ”Moon Härmästä”, josta tarvittiin parikin painosta! Idea oli ylihärmäläisen Väinö Takalan. Materiaalia saatiin mm. kaskunkeruukilpailulla. Panos kulttuu­rin alalla on muutenkin merkittä­vä; vuosittaisia kannustusstipendejä kulttuurielä­mälle ja harrastus­toimintaan on jaettu lukematto­mia.

Vuosi 1977 oli, sitten klubin perustamisen, merkit­tävin vuosi: klubi jakautui kahtia! ” LC Härmät -klubin jakautu­minen tuntui toiminnassa alusta alkaen mukana olleista vaikeal­ta, olihan kuudentoista yhteisen toiminta­vuoden aikana luotu pitäjien välille merkittäviä yhteyk­siä”, muistelee jakautumisaiko­jen sihteeri. Päätös klubin jakamisesta osoittautui kuitenkin ajan mittaan oikeaksi ratkaisuksi; innostus valtasi mielet jälleen ja entistä enemmän voitiin toimia oman kunnan ja lähiympäristön hyväksi.

Veljien sekä ruumiillisen että henkisen kunnon ylläpitäminen on ollut kantavana periaatteena läpi vuosien; on ollut haastehiihtoja, hiihtoretkiä, lentopallotur­nauksia, ammuntaturnauksia, suunnistuksia, ukko­jumppaa, keskiviikkokävelyä, yms.

Myöskin seppeleenlaskut sankarihaudoille vakiintui­vat vuosittaisina tapahtumina jo 70-luvulla.

 


– LC ALAHÄRMÄ –

1980-LUKU

Vuoden 1980 maaliskuussa vihittiin klubin oma lippu, jonka ladyt lah­joittivat! Piirikokouksen järjestämi­nen hoidettiin tyylikkäästi vuonna 1983.

Näyttävin palvelutempaus, joka sai mukaansa miltei kaikki paikkakunnan palvelutehtävissä toimivat yrittäjät ja lähes tuhat kuntalaista, oli keväällä 1985 järjestetty palvelupäivä (uusittiin vuonna 1988). Ideana oli palvella yhden päivän kuntalaisia ilman rahaa ja hintaa. Samalla pyrittiin luomaan läpileik­kaus ja näyttely kunnan palvelumuodoista.

Tempaus huomioitiin erittäin harvinaisella kan­sainvälisen Lions-liikkeen tunnustuksella, ”Top 10 club service activity award”, jolloin se luokitel­laan yhdeksi kymme­nestä parhaasta palveluaktivitee­tista maailmassa.

Palkinto saatiin tällöin Suomeen ensimmäisen kerran. Idea palvelupäivän toteuttami­sesta oli silloisen presi­dentin, Esko Töylin.

Kansainvälisten yhteyksien vaaliminen sekä toisten kansojen historian, kulttuurin ja elämäntapojen ymmärtäminen kuuluvat lionismiin. Tämän periaat­teen mukaisesti on LC Alahärmäkin avannut 1980-luvulta ovia ulkomaa­ilmaan mm. hankkimalla ystävyysklubin Sri Lankasta.

Vuosikymmenen loppupuolen suuria aktiviteetteja oli myöskin värityskirjan kustantaminen. Kirjaa jaet­tiin kaikille alahärmäläisille 3-10 -vuotiaille lapsille, ja myöhemmin myytiinkin. Suosittu artik­keli oli myöskin puinen matkamuistoesine.

Tällä vuosikymmenellä lähti lion Seppo Förstin ideasta liikkeelle tänäkin päivänä klubin tärkein aktiviteetti eli mainostaulujen pystytys valtatien varteen sekä erityisesti mainostilan myynti tauluihin. Tällä aktiviteetilla on hankittu rahaa erilaisiin lahjoituksiin kymmeniä tuhansia euroja

 


– LC ALAHÄRMÄ –

1990-LUKU

Pienelle klubille varsin ainutlaatuista oli sen jäsenen, Esko Töylin nimittäminen ensin F-piirin piirikuver­nööriksi, sitten liiton varapuheenjohta­jaksi ja vuonna 1992 Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtajaksi.

Vuonna 1992 pidettiin myöskin klubin 30-vuotisjuh­la, jossa yhteydessä luovutettiin Esko ja Helena Töylille Melvin Jones -jäsenyydet. He olivat tällöin kolmas suomalainen leijonaperhe, joka sai jäsenyyden.

Merkittävä aktiviteetti vuosikymmenen alusta oli Alahärmä-kuvateoksen julkaisu. Projektin valmistelu aloitettiin jo 80-luvun lopulla. Lähes 100-sivuinen kirja noin 120.000 markan kustannusarviolla ja 1200 kappaleen painoksella oli sellainen voimainkoetus, että ao. toimikunta ansaitsee tulla mainituksi: Heino Näsi, Jouko Kalijärvi, Pekka Kallionpää.

Kirjassa on 181 kuvaa, joista värikuvia 111. Teoksessa on tekstiä myöskin ruotsiksi ja englan­niksi. Tärkeänä apuna hankkeessa oli Härmän Kameraseura.

Sotiimme lähteneille, silloisen kokoontumispaikan liepeille, Veteraanipuistoon (Onnelan nuorisoseurantalon lähelle) paljastettiin vuonna 1990 muistokivi ja laatta, jotka klubi hankki yhdessä Alahärmän kunnan kanssa.

Samaten sotiemme sankarivainajien muisto­laatan hankinnassa seurakunta­talolle oli klubilla päävas­tuu, rahoitukseen osallistuivat myös kunta ja seurakunta. Laatassa on 217 sankarivainajan nimi. Muistolaatan juhlallinen paljastus tapahtui Suomi 75-juhlassa 6.12.1992. Muistolaatan ovat suunnitelleet Antti Ojanperä ja Olavi Antila.

Historiaa klubi teki vuosijuhlassaan 12.3.1995 luovut­tamalla viisi Melvin Jones-jäsenyysmerkkiä kerralla! Huomionosoituksen kohteina olivat klubin perustaja­jäsenet; Olavi Antila, Aarre Eira, Jouko Heikkilä, Pekka Kallionpää ja Kalervo Myllykoski.

Vuoden 1995 piirikokouksessa saatiin klubiin myöskin arvostettu Pohjanmaan Leijona-titteli. Huomionosoituksen kohteena oli Antti Ojanperä. Samana vuonna NSR -tilaisuudessa Seinäjoella oli Esko Töyli jälleen huomionosoituksen kohteena; hänet nimitettiin Lions-ritariksi.

Eräs merkittävä aktiviteetti 1990-luvulla (ulottui 2000-luvulle) on ollut ns. mainoskassiaktiviteetti, jossa klubi myy mainostilaa muovikasseihin, painattaa kassit ja välittää ne kauppaliikkeille asiakkaille myytäväksi. Kyse oli LC Alahärmän perustajajäsenen, lion Aarre Eiran vuonna 1996 klubiin tuomasta aktiviteetista.

 

Syksyllä 1995 klubi tarttui tähänastisen historian­sa, ainakin kustannuksiltaan, mittavimpaan projek­tiin. Presidentti Jari Välikankaan aloitteesta ryhdyttiin selvittämään mahdollisuuksia rakentaa uudelleen, vanhalle paikalleen, perinteitä kunni­oittaen Pirin riippusilta.

Hanketta katsottiin puoltavan paitsi kulttuurihistorialliset, myös­kin liikenneturvallisuusnä­kökohdat: Silta loisi turval­lisen kevyen liikenteen väylän Pirin- ja Asemanseu­dun asuntoalueiden sekä koulukeskuksen, kirjaston, urhei­lukentän, teollisuus­alueen suunnan ja kunta­keskuksen välille.

Vaikkei klubin tarkoituksena olekaan toimia mil­joonahankkeen rahoittajana, kantoi se kortensa kekoon kustantamalla siltasuunnittelun. Se puoles­taan rahoi­tettiin myymällä hiekoitusmursketta ovelta ovelle. Em. suunnitelmat on luovutettu Alahärmän kunnalle. Yhteistyössä kunnan kanssa on haettu mm. EU–rahoitusta, vielä ilman tulosta. Hankkeen tiimoilta on myöskin neuvoteltu useiden kansanedustajien ja muiden vaikuttajien kanssa. Onpa suunnitelmia esitelty Brysselissäkin.

Vuodet ovat vierineet, mutta ajatusta riippusillasta ei ole haudattu. Vuonna 1997 hankittiin siltaan sopivaa vaijeria toimintansa lopettaneen Luikonlahden kaivoksen varastosta. Vuosina 2005 ja – 06 ideoitiin uutta siltaa yhteistyössä Helsingin Teknillisen korkeakoulun kanssa.

Siltahankkeen hinnaksi kevyen liikenteen ratkaisuna toteutettuna arvioitiin aikoinaan 1,0 – 1,2 milj. markkaa eli alle 200.000 euroa. Tämän päivän hinnoin puhuttaneen kaksinkertaisesta summasta.

Koska hanketta ei ole haudattu, ollaan siltasuunnitelmia päivittämässä 2020-luvulle. Hankkeeseen on saatu yksityistä rahoitusta. Eli perästä kuuluu……….

 


– LC ALAHÄRMÄ –

2000-LUKU

Vuosituhannen vaihtuessa klubi alkoi kurkottaa yhä korkeammalle. Kauden 2000- 01 presidentin, Mauri Pihlajamäen aloitteesta klubi nimittäin alkoi suunnitella näkötornia Yliviitalan Huhdankalliolle. Pihlajamäki kertoo halunneensa tehdä härmäläisille ja muillekin paikan, josta kaunista lapuanjokilakeutta voi katsella vähän laajempana.

Näkötornihanke käynnistyi vuoden 2000 syksyllä, ja kaksi vuotta tornia ja sen ympäristöä rakennettiin sekä lionsveljien talkootyönä että Länsi-Suomen ympäristökeskuksen EU–rahoituksella ja vielä lähiympäristön yritysten tuella. Tornin varsinaiset pystyttäjät (Juhani Ikola ja Jyrki Hietala) olivat ympäristökeskuksen palkkaamia. Tornin korkeus on 12 metriä.

Kun alueelle nousi myös hirsikota ja puuvarasto, syntyi Leijonapuisto, jonka juhlalliset vihkiäiset pidettiin kesällä 2002.

Vieraskirjan mukaan tornilla ja kodalla on käynyt vierailijoita ympäri maailman. Näkötorni on sittemmin luovutettu Hunurijärven matkailukeskukselle.

Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri 2002 toteutettiin elokuussa Etelä-Pohjanmaalla, Kuortaneella, Haapaniemen leirikeskuksessa. Leiri kesti 10 päivää, jota ennen nuoret olivat kaksi viikkoa eri perheissä F-, G-, O- ja M-piirien alueella. Vetovastuu oli LC Alahärmällä, vastuuhenkilönä eli leiritoimikunnan puheenjohtajana toimi Asko Hakola ja jäseninä kolme klubiveljeä.

Leirillä oli 35 nuorta 18:sta maasta sekä mukana viisi leiriohjaajaa ja leirinjohtaja, oman klubialueen nuorista. Leirin virallinen kieli oli englanti, mikä ei aiheuttanut ongelmia, sillä jokainen osasi sitä omalla tavallaan. Leirin henki oli alusta lähtien niin mahtava, että toinen auttoi toista tarvittaessa. Kaikki myöskin kunnioittivat toistensa uskontoa, kulttuuria taikka muuta vakaumusta.

LC Alahärmä ja erityisesti lion Asko Hakola on kunnostautunut F-piirin kansainvälisten nuorisoleirien järjestämisessä. Lion Asko on toiminut leirin johtajana vuosina 2002, 2005, 2008 ja 2011.

 


– LC ALAHÄRMÄ –

2010 LUKU

LC Alahärmä juhli 50-vuotista taivaltaan Park Hotel Härmän tiloissa (PowerPark) 22.10.2011. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Heimo Potinkara ja F-piirin piirikuvernööri Heikki Loukola sekä runsas joukko kutsuvieraita.

Tilaisuudessa sai lionsritarin nimen ja arvon peräti kuusi LC Alahärmän lionia. Tilaisuuden juonsi klubimme presidentti Harri Yli-Rahnasto.

Lahjoituksia ja hankintoja

LC Alahärmän voidaan katsoa panostaneen tällä vuosikymmenellä entistä enemmän aktiviteettiensa jatkuvuuteen. Klubihan on tullut tunnetuksi paitsi merkittävistä lahjoituksista sekä vanhusten että nuorison hyväksi myös omasta toiminnastaan em. ryhmien parissa. Lahjoitusten määrä vuositasolla on viime vuosina ollut 15.000 – 20.000 euroa. Ennätyksellisin lienee kausi 2017-2018, jolloin lahjoitettiin noin 26.000 €. Paljoa ei hävinnyt seuraavakaan kausi, jonka päättyessä 30.6.2019 lahjoitusten saldo oli noin 25.000 euroa.

Kauden 2017-2018 merkittävin lahjoitus oli defibrillaatorin eli sydäniskurin hankinta kolmeen alahärmäläiseen kauppaliikkeeseen. Myös niiden kaikille avointa käyttökoulutusta tarjottiin. Syksyn Turvapäivässä klubi lahjoitti kuntalaisille myös tuhat palovaroitinta.

Lisäksi klubi on tehnyt lukuisia lahjoituksia; piano, televisioita, radioita, tauluja, kuulolaitteita yms. sairaaloihin ja vanhainkoteihin. On hankittu pyöräilykypäriä koulunsa aloittaneille, biljardipöytiä nuorisotiloihin, esiintymislava torille jne. On järjestetty syntymäpäiväjuhlia, kustannettu päivällisiä ja käyty muuten vaan tapaamassa keskustelun merkeissä. Taloudellisen avun tarpeessa olevia on avustettu rahallisesti ja muutamia on tuettu kustantamalla virkistyslomia. Koulumenestystä on tuettu stipendein puolisoiden (ladyjen) kanssa ja muistettu nuorison harrastustoimintaa.

Klubin toimesta on pilkot­tu puita, raivattu metsää ja tienvar­sia, rakennettu lapsille leikkipaikko­ja, linnuille pesäpönttöjä, oikaistu hautaki­virivejä, oltu raken­nus- ja maalaustalkoissa, kuljetettu vanhuk­sia kirkkoon, viety sotaveteraaneille ja heidän leskilleen joulupaketteja, muistettu omaishoitajia, kerätty silmälaseja, nastoitettu kenkiä, jaettu sepeliä liukkaudenestoon, vaihdettu autoihin renkaita,  järjestetty palvelupäiviä, liikennepäiviä, puhetilaisuuksia, juhlia, konsertteja, vuokrattu telttaa, viety edesmenneiden veljien haudoille kynttilöitä, kuljetettu varusmiehiä veteraanikeräyksissä jne. Edelleen on järjestetty piirin mestaruuskisoja mm. lentopallossa (ja voitettukin) sekä Lions SM -kartingkisoja. Viimeisin aluevaltaus on golf, jossa klubin ensimmäinen F-piirin piirinmestaruus kirjattiin aikakirjoihin vuodelle 2011.

Klubi jakaa aina kaiken rahan, jonka se aktiviteeteistaan saa.

Aktiviteetteja nuorison, ja muidenkin, hyväksi

LC Alahärmä on tullut tunnetuksi myös nuorisokerhostaan. Klubin organisoima nuorisokerho on toiminut jo kymmenisen vuotta. Klubi on palkannut vetäjät ja vuokrannut tilan kerran viikossa kokoontuvalle nuorisokerholle. Toimintaan osallistuu tällä hetkellä noin 10 – 15 yläkouluikäistä nuorta. Nuorille osallistuminen on ilmaista. Klubi järjestää kuljetukset ja välipalat kerhoon. Kerho järjestää nuorille erilaista viriketoimintaa, ja tekee myös mm. työpaikka- yms. vierailuja. Kerho pyörii vuosittain noin 3.500 eurolla. Kerhotoimintaa on aloiteltu klubimme antaman esimerkin mukaan myös muualla piirissämme. Kerhotoimintaan on kerran saatu avustusta myös Arne Ritari- säätiöltä (noin 2.000 € vuonna 2014).

Nuorisokerhoin ideoija ja väsymätön puuhamies lion Antero Ylinen sai piirikokouksessa 2016 ansioistaan kunnianimen Pohjanmaan Leijona.

Jatkuvuutta edustaa myös aina kouluvuoden ensimmäisinä päivinä elokuussa koulukeskuksen ympäristössä järjestettävä, paljon kiitosta saanut, koululaisten liikenteenohjaus. Toiminta onkin noussut arvoon arvaamattomaan, kun PowerParkissa järjestettävään kansainväliseen Power Truck-tapahtumaan saapuva rekkakolonna tulo osuu koululaisten kanssa samaan aikaan samoille teille.

Tämän vuosikymmenen pieniä, muttei vähäisiä aktiviteetteja olivat vielä:

* Alahärmän lukiolle hankittiin neljä ohjelmoitavaa robottia oheislaitteineen.

* Hakolan koulun opetuskäyttöön hankittiin älytaulu.

* Voltin ja Hakolan koulujen alueelle hankittu frisbee golf -radat.

Lasten urheiluharrastuksia on tehty mahdolliseksi mm. avustamalla välinehankinnoissa, toiminnan järjestelyissä ja turnauksiin osallistumisessa. Yleisurheilu, lentopallo, mäkihyppy, jalkapallo kuuluvat muun muassa lajikirjoon, jossa harrastusmahdollisuuksia on edistetty.

Paitsi nuorisosta ja vanhuksista klubi kantaa huolta myös keski-ikäisistä miehistä. Tammikuussa 2019 järjestettiin, jo toisen kerran, kaikille avoin ja ilmainen luentotilaisuus eturauhassyövästä. Tarkoituksena on aktivoida miehiä käymään ns. PSA –kokeissa laboratoriossa. Lions Ladyt järjestivät Hyvinvointi-illan, jossa oli luennoimassa fysiatrian erikoislääkäri Lasse Vuoto. Myös mm. muistiongelmista on järjestetty avoin luentotilaisuus.

Projektiluonteista toimintaa: nuorisovaihto, Lions Quest, liikuntahalli, skeittiparkki

Nuoretkin ovat osallistuneet aktiivisesti mm. klubin järjestämään kansainväliseen nuorisovaihtoon. Olemme ottaneet myös vastavuoroisesti ulkomaalaisia nuoria Alahärmään. Näin olemme pysyneet luomaan pysyviä kansainvälisiä yhteyksiä. Lasten ja nuorten terveen kasvun tukeminen ja riskikäyttäytymisen – kuten päihteiden käytön – ennaltaehkäisy on pitkäjänteistä, jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Quest-ohjelmat sisältävät valmiiksi suunnitellut viikoittaiset oppituntiehdotukset 5 – 25-vuotiaille seuraavista aihepiireistä:

* turvallinen luokkayhteisö ja toisen kunnioittaminen
* itsetunto ja päätöksentekotaidot
* tunnetaidot
* vuorovaikutus ja ristiriitojen ratkaisu
* terveellinen elämä

Lions Questin historian aikana klubi on tarjonnut koulutuksen kaikkiaan 21 koulujen ja varhaiskasvatuksen opettajalle 20 vuoden aikana. Tämä aktiivisuus lienee poikkeuksellinen valtakunnallisellakin mitta puulla.

Aivan uudenlaista nuorisotyötä edustaa, valtakunnallisestikin, kaudella 2018-2019 tehty päätös: klubi sitoutui hankkeen vauhdittamiseksi osallistumaan Alahärmään rakennettavan liikuntahallin käyttökustannuksiin. Klubin apua ei tarvittu.

Loppukesästä 2021 sai lion Antero Ylinen ajatuksen skeittiparkista Alahärmään. Pian alettiinkin hahmotella Alahärmään sopivan skeittiparkin kokoa ja mallia sekä muodostettiin käsitys hankkeen budjetista. Alustavaksi budjetiksi määriteltiin 133.000 euroa, mikä tekee hankkeesta klubin historian ylivoimaisesti suurimman.

Alustavissa rahoitustiedusteluissa saatiin erittäin lupaavia kommentteja. Päärahoittaja on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka osuus kokonaisbudjetista on 75 % (sisältää kaupungin osuuden,   15 %). Loppu koostuu klubin sekä yhteistyökumppanien rahoituksesta. Tietysti mukana on myös lionshenkeen kuuluvaa talkootyötä.

Paikallinen varainkeruu

Jotta lahjoitukset edellä todetussa mittakaavassa tulevat mahdollisiksi, tarvitaan tuottavia varainkeräysaktiviteetteja, joista merkittävin on tänä päivänäkin mainostaulut. Kyse on jo 1980-luvulla alkaneesta mainostaulujen pystyttämisestä Alahärmän läpi kulkevan valtatien varteen. Lion Seppo Förstin ideasta lähteneellä aktiviteetilla eli mainostilan myynnillä tauluihin on hankittu rahaa erilaisiin lahjoituksiin kymmeniä tuhansia euroja.

 


– LC ALAHÄRMÄ –

2020 LUKU

 

2020 maailmalla levisi Korona eli Covid virus. Lions toiminta hiljeni joksikin aikaa ja vain hallituksen kokouksia pidettiin ja välttämättömiä toimintoja ylläpidettiin. Virus tavoitti myös jäseniämme, mutta onneksi menetyksiltä on toistaiseksi vältytty.
Kuukausikokouksia ja aktiviteetteja käynnisteltiin sitä mukaa kun viruksesta opittiin ja kansalliset rokotusohjelmat käynnistyivät.

Vuonna 2022 tehtiin klubin historian suurin taloudellinen ponnistus Skatepark, skeittaukseen, skuuttaukseen ja pyöräilyyn tarkoitettu rata. Hankkeen kustannusarvio nousi suunnitelman edetessä aina lähes 150 000 eur asti.
Idea lähti Antero Ylisen iltalenkillä syksyllä 2021 kun hän näki nuorten kokoontuvan lukiorakennuksen katoksen alle säältä suojaan. Nuorilla ei ollut muuta tekemistä kuin toisensa sekä omat puhelimet ja kulkupelit. Antero huolestui että eikö nuorille tosiaan ole mitään paikkaa harrastuksille ja kokoontumiselle.
Tuota pikaa Antero keräsi toimikunnan ja ajeltiin katselemaan olemassa olevia ratoja ja haastateltiin niiden rakennuttajia. Netti oli suureksi avuksi kun Antero asiaan tutustui. Pikkuhiljaa malli alkoi hahmottua ja suunnitelmat kirkastua. Otettiin yhteyttä Suomen Rullalautaliittoon sekä ratoja rakentaviin yrityksiin ja tiedusteltiin vaihtoehtoja. Tutkittiin rahoitusvaihtoehtoja sekä -mahdollisuuksia.  Paikaksi sovittiin nuorisoseurantalo Onnelan edusta. Onnelan johto oli välittömästi myönteinen hankkeelle, niinpä tontti vuokrattiin kaupungilta Onnelan suostumuksella.
Rahoitukseen osallistui ELY-keskus, Kauhavan kaupunki sekä joukko yritysmaailman tukijoita. Klubin omaakin rahaa tarvittiin hankeen toteutumiseksi. Lopulta tilattiin suunnitelma sekä kilpailutettiin pohjatyöt sekä radan valmistus.
Kevään tullen pohjatyöt tehtiin huolella pehmeän maapohjan takia. Itse radan valmistus alkoi juhannuksen jälkeen ja valmistui elokuun alkupäivinä. Avajaisia radalla pidettiin yhdessä Onnelan kanssa 4.9.2022.

Helmikuussa 2022 Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Sotaa pakoon lähteneitä pääasiassa lapsia, äitejä sekä vanhuksia alkoi tulla Euroopan maihin, myös suomeen. Klubimme oli alusta alkaen mukana Alahärmään majoitettuja Ukrainalaisia auttamassa, perustettiin sitä varten oma toimikunta. Ladyjen tukena kunnostettiin ja kalustettiin tyhjillään olevia asuntoja Ukrainalaisperheiden käyttöön sekä Kirkonkylään että Hakolaan. Kuljetettiin polkupyöriä, pesukoneita ja huonekaluja mistä niitä vain saatiin tai ostettiin. Klubin tuki on ollut jatkuvaa ja Ukrainalaisia on autettu kaikissa mahdollisissa asioissa aina kala- sekä marjareissuja myöten.

 

 Valtakunnallinen varainkeruu: Punainen Sulka sekä Arne Ritari -säätiö ja lionsritarit

LC Alahärmä on osallistunut tunnollisesti myös omaa klubia laajempiin aktiviteetteihin. Näistä merkittävimpiä ovat valtakunnalliset Punainen Sulka –kampanjat, joita on toteutettu vuodesta 1972 noin 5 – 10 vuoden välein. Varoja on kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja –invalidien, vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi sekä Suomen lasten ja nuorten hyväksi.

Viimeisin Punainen Sulka -kampanja toteutettiin 19.3.2016 – 30.6. 2017. Klubin toimintasuunnitelma päätyi 6.000 euron keräystavoitteeseen, mikä myös toteutui. Keräystuotosta palautui klubille 25 %.

Arne Ritari -säätiö on Suomen leijonien vuonna 1986 perustama säätiö, joka tukee klubien, piirien ja liiton aktiviteetteja ja muutakin lionstoimintaa. Säätiö kartuttaa varojaan ottamalla vastaan lahjoituksia etupäässä adressi- ja ritarimaksujen kautta.

Paras huomionosoitus klubin kokeneelle, aktiiviselle jäsenelle on hankkia hänelle Ritari-killan jäsenyys. Ritarikilta perustettiin vuonna 1994.

LC Alahärmä on hankkinut Lions–ritarin arvon seuraaville jäsenilleen:

 

Esko Töyli (1995)

Seppo Försti (1997)

Jouko Kalijärvi (1998)

Jaakko Sippola (2001)

Antero Ylinen (2002)

Antti Ojanperä (2003)

Sauli Kujala (2004)

Pentti Ekola (2006)

Raimo Alakumpula (2007)

Heino Rämäkkö (2007)

Asko Hakola (2008)

Matti Tyni (2010)

Mauri Pihlajamäki (2010)

Matti Heikkilä (2011)

Paavo Heikkilä (2011)

Martti Härkönen (2011)

Seppo Malmi (2011)

Heikki Lehtinen (2013)

Raimo Peltola (2018)

Harri Sillanpää (2018)

Ilkka Vainio (2022)

Hannu Niemi (2022)

Antti Isotalo (2022)

Jari Välikangas (2022)

Jari Pitkämäki (2022)

 

Keväällä 2019 LC Alahärmä palkittiin siitä, että sillä on F-piirin klubeista eniten lionsritareita

 

 

Kansainvälinen varainkeruu: LCIF ja Melvin Jones -jäsenyys

Säätiö Lions Clubs International Foundation (LCIF) on perustettu vuonna 1968 kanavaksi, jonka kautta kuka tahansa (henkilö, yhdistys tms.) voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla maailmassa. LCIF on rekisteröity, ei kaupallinen, verovapaa säätiö.

Melvin Jones-jäsenyys on suurin kunnianosoitus, jonka säätiö voi myöntää. Sen saa vain se yksityinen lahjoittaja, joka on lahjoittanut ilman määrättyä käyttöä yhteensä 1.000 USD, tai jonka puolesta on tämän suuruinen lahjoitus tehty.

LC Alahärmä on vuosien saatossa hankkinut klubilleen näitä jäsenyyksiä 8 kappaletta. Klubin ensimmäiset Melvin Jones –jäsenyydet myönnettiin vuonna 1992, klubin 30–vuotisjuhlassa Esko ja Helena Töylille. Vuosijuhlassa vuonna 1995 luovutettiin Melvin Jones –jäsenyydet klubin perustajajäsenille; Olavi Antilalle, Aarre Eiralle, Jouko Heikkilälle, Pekka Kallionpäälle ja Kalervo Myllykoskelle. Vuonna 2008 Melvin Jones–jäsenyys hankittiin Erkki Kamajalle.

Myöskin lahjoitukset LCIF-rahastolle eri projektei­hin vakiintuivat 80-luvulla; tuettu on mm. Ecuado­rin silmäklinikkaa ja lastenkotia Indonesiassa.

 


– LC ALAHÄRMÄ –

PUOLISO- ELI LADYTOIMINTA

Ladyt ovat toimineet aktiivisesti leijonien rinnalla klubimme toiminnan alkuajoista asti. Ladyt kokoontuvat säännöllisesti leijonien kokousiltoina, joka kuukauden toinen torstai. Kokousiltoja on vietetty perhelionismin merkeissä, sillä, varsinkin aikaisemmin, myös lapsia on osallistunut kokouksiin.

Puolisot toimivat raikkaan ripeästi; järjestävät keskuudessaan erilaisia teemailtoja, virkistävät toiminnallaan koko klubia ja myös meidän miesten kokouksia, ja opettavat lapsetkin tuntemaan Lions-toimintaan kuuluvia hyviä periaatteita. Puolisot järjestävät myös virkistäviä matkoja teattereihin ja myös koko perheelle, jos esitykset ovat lapsille sopivia.

Pitämällä kuukausikokouksissa arpajaisia ja perimällä miehiltä kohtuullisen kahvimaksun, he saavat rahaa, jonka lahjoittavat kauden lopussa pitäjän koululaisille stipendeinä, nuorisoon kohdistuvaan toimintaan tai muuhun auttamistyöhön. Ladyillä on siis omia aktiviteetteja, joiden tuoton he luovuttavat lyhentämättömänä moniin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisiin. Ladyt myös osallistuvat veljien aktiviteetteihin sekä harrastus- ja virkistystoimintaan.

Kokoukset mahdollistavat myös ladyille säännölliset kokoontumiset ja keskinäisen verkostoitumisen. Ladytoiminta on organisoitunut siten, että pääsääntöisesti klubin presidentin puoliso vetää toimintaa. Hänen tukenaan toimivat sihteeri ja rahastonhoitaja. Jokaiseen kokoukseen sisältyy yhteisesti käsiteltävä teema, tutustumiskäynti tai vierailu. Moni lady onkin kokenut lionin rinnalla aktiivisen ja antoisan lady–taipaleen.

Ukrainan sota vuonna 2022 toi myös Suomeen pakolaisia turvaan sodalta. Myös Alahärmän tyhjiä asuntoja kunnostettiin, maalattiin, siivottiin ja kalustettiin Ladyjen sekä muiden vapaaehtoisten voimin pikavauhtia asuttaviksi. Selvisi että pakolaisilla ei välttämättä ole juuri muuta kuin päällä olevat vaatteet ja jotain henkilökohtaista. Jukka ja Anne Katajamäki antoivat tuota pikaa liikehuoneistonsa käyttöön lahjoitustavaroiden keräystä varten. Siitä tehtiin UkrainaShop. Ihmiset voivat tuoda sinne vaatteita, keittiötarvikkeita, lastenvaunuja, polkupyöriä yms. mitä kotitalouksissa tarvitaan. Ukrainalaiset voivat hakea sieltä tarvitsemiaan tarvikkeita. Shopia hoitavat Annen ohella vuorotellen muutkin Ladyt.

 

Liite 1

KLUBIMME KESKEISET TOIMIHENKILÖT KAUTTA AIKAIN

Presidentti Sihteeri Rahastonhoitaja
1961/62 Erkki Karpiala Jaakko Saltevo Toivo Nevala
1962/63 Vilho Marttala Toivo Alahuhta Lauri Mäkihaapoja
1963/64 Aarre Eira Jaakko Sippola Armas Siekkinen
1964/65 Veikko Peltola Erkki Karpiala Tapani Alkio
1965/66 Pekka Kallionpää Kalervo Myllykoski Veikko Silvonen
1966/67 Matti Rautakorpi Antti Niemelä Voitto Pohjonen
1967/68 Olavi Antila Juhani Mannila Erkki Karpiala
1968/69 Kalle Kauppila Jaakko Knuuttila Tapani Alkio
1969/70 Kalevi Kuoppala Heino Näsi Vesa Isotalo
1970/71 Pauli Kivimäki Reijo Kuivinen Eino Miilunpohja
1971/72 Jaakko Sippola Paavo Laakso Jouko Kalijärvi
1972/73 Sauli Uusitalo Simo Perämäki Erkki Karpiala
1973/74 Heikki Ylinen Pentti Huhtala Olavi Antila
1974/75 Tapani Tamminen Veikko Heimonen Pertti Veltheim
1975/76 Jouko Heikkilä Seppo Försti Kalle Kauppila
1976/77 Simo Perämäki Kauko Mäkihaapoja Raimo Hautala
1977/78 Kalervo Myllykoski Esko Töyli Väinö Kaattari
1978/79 Jouko Kalijärvi Jouko Heikkilä Juhani Salo
1979/80 Raimo Alakumpula Heino Rämäkkö Rauno Anttila
1980/81 Kustaa Salumäki Raimo Alanen/Erkki Kamaja Tapio Siekkinen
1981/82 Heino Näsi Raimo Hautala Pentti Kunnari
1982/83 Seppo Försti Tapio Siekkinen Sauli Kujala
1983/84 Juhani Salo Veikko Lyly Erkki Kamaja
1984/85 Esko Töyli Asko Autio Markku Antila
1985/86 Tapio Siekkinen Kari Lähdesmäki Markku Pelkonen
1986/87 Max Norrdahl Jouko Kalijärvi Antero Ylinen
1987/88 Heino Rämäkkö Antti Ojanperä Seppo Malmi
1988/89 Erkki Kamaja Matti Heikkilä Jukka Valli
1989/90 Sauli Kujala Paavo Heikkilä Simo Mäntylä
1990/91 Antti Ojanperä Martti Härkönen Asko Hakola
1991/92 Seppo Malmi Jari Välikangas Raimo Peltola
1992/93 Antero Ylinen Mauri Pihlajamäki Esko Tynilä
1993/94 Matti Heikkilä Harri Sillanpää Pentti Ekola
1994/95 Asko Hakola Jussi Salminen Tuomo Välikangas
1995/96 Jari Välikangas Heikki Lehtinen Antti Isotalo
1996/97 Paavo Heikkilä Antero Ylinen Harri Sillanpää
1997/98 Martti Härkönen Juha-Matti Alaranta Mauno Ylinen
1998/99 Raimo Peltola Tuomo Välikangas Jari Välikangas
1999/00 Pentti Ekola Vesa Hautala Jari Välikangas
2000/01 Mauri Pihlajamäki Simo Viitala Antero Ylinen
2001/02 Harri Sillanpää Asko Ojanperä Vesa Paloniemi
2002/03 Mauno Ylinen Pentti Ekola Martti Härkönen
2003/04 Antti Isotalo Ilkka Vainio Jari Pitkämäki
2004/05 Heikki Lehtinen Antero Ylinen Asko M. Hakola
2005/06 Vesa Hautala Vesa Paloniemi Pentti Ekola
2006/07 Ilkka Vainio Antti Isotalo Harri Ojanperä
2007/08 Jari Pitkämäki Harri Yli-Rahnasto Mauri Pihlajamäki
2008/09 Hannu Niemi Harri Ojanperä Paavo Heikkilä
2009/10 Antero Huhtala Jani Klemola Ilkka Vainio
2010/11 Mika Erkinheimo Risto Vatanen Hannu Niemi
2011/12 Harri Yli-Rahnasto Hannu Niemi Antero Huhtala
2012/13 Harri Ojanperä Raimo Peltola Vesa Hautala
2013/14 Jani Klemola Asko Hakola Osmo Myllykoski
2014/15 Risto Vatanen Hannu Niemi Mika Erkinheimo
2015/16 Seppo Malmi Raimo Peltola Jani Klemola
2016/17 Osmo Myllykoski Ilkka Vainio Antti Isotalo
2017/18 Asko Hakola Martti Härkönen Mauri Pihlajamäki
2018/19 Jari Välikangas Jaakko Heikkilä Harri Sillanpää
2019/20 Paavo Heikkilä Mauri Pihlajamäki Heikki Lehtinen
2020/21 Jukka Katajamäki Harri Sillanpää Osmo Myllykoski
2021/22 Jarmo Lahti Harri Ojanperä Jari Välikangas
2022/23 Jaakko Heikkilä Osmo Myllykoski Jari Välikangas

 

 

 

Liite 2

LC – ALAHÄRMÄN JÄSENET 2010-2022

Jäsen Lady Liittynyt järjestöön
Alakumpula Raimo Maija 1965      *
Ekola Pentti Paula 1991      ***
Erkinheimo Mika Nina 2006
Försti Seppo Ritva 1967
Hakola Asko Elsa 1988      **
Hautala Vesa Tanja 1998      **
Heikkilä Matti Sirkka-Liisa 1984      **
Heikkilä Paavo Leena 1988
Huhtala Antero Arja 2005
Härkönen Martti Pirkko 1988
Isotalo Antti Tarja 1994
Kalijärvi Jouko Lilja 1964
Kamaja Erkki Sinikka 1978
Klemola Jani Kati 2007      **
Koivisto Pasi Jaana 2009      **
Lehtinen Heikki Riitta 1994
Malmi Seppo Pirkko 1980
Myllykoski Osmo Tuula 2011
Niemi Hannu Johanna 2002
Ojanperä Antti Marja-Liisa 1979
Ojanperä Harri Eija 2005
Peltola Raimo Eija 1990
Pihlajamäki Mauri Anne 1991
Pitkämäki Jari Raili 2001
Rämäkkö Heino Raija 1978      **
Salo Petri Maritta 1994      **
Sillanpää Harri Päivi 1991
Sippola Jaakko Marja-Terttu 1962
Tyni Matti Hillevi 1963
Töyli Esko Helena 1972      ***
Vainio Ilkka Riitta 1998
Vatanen Risto Kristiina 2009      ***
Välikangas Jari Anne Niemi 1987/2011
Ylinen Antero Anna-Liisa 1982
Yli-Rahnasto Harri 2005
Åman Hannu Vuokko 2011      **
Silvonen Marko Kirsi 2014
Kivinen Timo Kirsi 2014
Katajamäki Jukka Anne 2016
Heikkilä Jaakko Sanna 2016
Lahti Jarmo Irmeli 2017
Jokinen Lauri Aulikki 2019
Luoma Janne Kirsi 2019      **
Heikkilä Teemu 2020
Tyni Paavo Birgit 2020      ****
Latvala Ari Ritva 2020      ****
Saukko Ari Riitta 2022
 • edesmennyt *
 • eronnut järjestöstä **
 • siirtynyt toiseen klubiin ***
 • tullut toisesta klubista ****

Näkymä tulevaisuuteen on jäsenmäärän suhteen LC Alahärmässä positiivinen. Vaikka  valtakunnallisesti klubien jäsenmäärät ovat olleet hiipumaan päin, klubissamme jäseniä on ollut 32 +/- 2 koko vuosikymmenen.

 

 

 

 

 

Liite 3

KLUBIN ULKOPUOLISET PALVELUTEHTÄVÄT

Lohkon puheenjohtaja 1964-65 Vilho Marttala
Lohkon puheenjohtaja 1970-71 Pekka Kallionpää
Varapiirikuvernööri 1972-73 Pekka Kallionpää
Lohkon puheenjohtaja 1977-78 Jaakko Sippola
Lohkon puheenjohtaja 1982-83 Aarre Eira
Lohkon puheenjohtaja 1988-89 Esko Töyli
Piirin III-alueen puheenjohtaja 1989-90 Esko Töyli
Piirikuvernööri 1990-91 Esko Töyli
Piirin sihteeri 1990-91 Seppo Försti
Piirin rahastonhoitaja 1990-91 Sauli Kujala
Suomen Lions-Liiton varapuheenjohtaja 1991-92 Esko Töyli
Suomen Lions-Liiton puheenjohtaja 1992-93 Esko Töyli
Lohkon puheenjohtaja 1993-94 Erkki Kamaja
Piirihallituksen jäsen 1988-99 Esko Töyli
Lohkon puheenjohtaja 1999-00 Asko Hakola
Piirihallituksen jäsen 2000-03 Asko Hakola
Piirihallituksen jäsen 2005-09 Asko Hakola
Lohkon puheenjohtaja 2006-07 Pentti Ekola
Piirihallituksen jäsen 2010-11 Asko Hakola
Piirin III-alueen puheenjohtaja 2010-11 Asko Hakola
Piirin III-alueen puheenjohtaja 2015-16 Paavo Heikkilä

 

 

 

 

 

Liite 4

IN MEMORIAM

Raimo Alakumpula

Rauno Anttila

Aarre Eira

Jouko Heikkilä

Lionel Järvi

Pekka Kallionpää

Sauli Kujala

Tapani Liias

Heimo Liinamaa

Vilho Marttala

Leuno Mäkihaapoja

Toivo Mäkinen

Matti Paloaro

Armas Siekkinen

Jaakko Sippola

Simo Viitala

Ensio Välikangas